Kongregace Nejsvětější svátosti - Eucharistiáni

 

English | Deutsch | Français | Italiano | Portugues | Español | Česky | Slovensky

Kto sme?

Naše poslanie

Hlavné aktivity

Kongregácia
tu a teraz

Servitium Christi pre ženy a dievčatá

Na českej stránke:

ADORAČNÉ HNUTIE
Teraz aj na Slovensku

Anglicky:
Odkazy, linky:

Pochválený buď Pán Ježíš Kristus!

Sme rímskokatolícka rehoľná spoločnosť
ktorej poslaním je hlásať a oslavovať 
tajomstvo Eucharistie


Naše hlavné aktivity sú:

 • apoštolát modlitby a adoračné združenia, centrá modlitby a duchovnej obnovy

 • výpomoc pri adoračných dňoch

 • služba pri sviatosti pokánia (spovedanie)

 • rekolekcie a exercície

 • služba kňazom

 • príprava laikov pre liturgickú službu

 • štúdium a starostlivosť o liturgiu

 • veda a umenie so vzťahom k Eucharistii

 • organizovanie a duchovné formovanie laických apoštolských skupín

 • podpora ekumenického hnutia

 • eucharistické sympózia a kongresy

(Generálne stanovy)


Eucharistické hnutie

Prebehli "Eucharistické dni" v Žilině! Správu o tom podáva Dezika Remišová.


Sv. Peter Julián Eymard - Najsvätejšia Sviatosť Oltárna I .
Slovenský preklad zatiaľ len vo formátu RTF pre MS WORD.
Eucharistie1.zip  ( 76 kB)

Výber zo slov P. Eymarda s výkladom (zatiaľ neúplné)
 
Eymard.zip (6 kB) 


Slovenské stránky vytvára:

Provincia sv. Jana Evanjelistu
Južné Tirolsko
(+ Rakúsko a Česká republika)

Bozen - Meran - Wien - Brno

 

V spolupráci s Dezikou Remišovou, Richardom Stiffelom a Martinom Matuškou

Aktualizácia: 11. 9. 2000  

Priestor pre tieto stránky zdarma poskytol:

©2000  Kongregácia Najsvätejšej sviatosti,  email: chrast@katolik.cz , tel. (0043) 1 597 81 17 51