Čo je sekulárny inštitút
Servitium Christi?


Sme ženská spoločnosť Bohu zasväteného života podľa evanjelia. Založil ju generálny superior Eucharistiánov v sedemdesiatych rokoch 20. storočia v Holandsku. V Holandsku  bola tiež cirkevne schválená. Jedná sa teda o spoločnosť diecézneho práva a je súčasťou rodiny Najsvätejšej sviatosti.

Členky Servitium Christi sú vo svete všade tam, kde ich Božia Prozreteľnosť postavila. Naďalej vykonávajú svoje civilné zamestnanie, avšak stredobodom ich života sa stala Eucharistia - svätá omša a adorácie pred Bohostánkom.

Láska ku Kristovi v Eucharistii sa prelieva do života v podobe

  • šírenia eucharistickej úcty
  • apoštolskej práce pre Boží ľud.

Láska k Spasiteľovi nás vedie pravidelne k Bohostánku, kde pred Pánom denne ostávame jednu hodinu v adorácii. 

Z adorácie a zo svätej omše čerpáme silu pre svoju úlohu

  • žiť priamo v strede Božích detí
  • radostne roznášať do sveta evanjelium.

 

Ak vo svojom srdci začuješ hlas: Poď so mnou !, nenechaj Pána dlho čakať. Napíš nám - rady odpíšeme a odpovieme na tvoje otázky. Spája nás Božia Láska!

Pokiaľ Ťa Servitium Christi zaujíma, môžeš sa po dohovore s nami prísť pozrieť k nám do Brna. Možno práve Teba si Pán vybral, aby priviedol Servitium aj na Slovensko – k Tebe domov ...

 

Sekulární Institut Servitium Christi

Fleischerova 11
BRNO
635 00
Česká Republika
Ř.k. farní úřad
Borová u Poličky
569 82

Česká Republika


Home | Rozlišovanie povolania (česky)