V nasledovaní otca Eymarda

je naším poslaním

odpovedať na hlad ľudí a sprístupniť im poklady Božej lásky ukrytej v Eucharistii.  (Rehoľa  č. 3)

Pretože žijeme z chleba, ktorý nám bol daný pre život sveta, zvestujeme vo vďakyvzdaní Pánovo veľkonočné tajomstvo a pomocou modlitieb, adorácie a rozjímania prijímame Ježiša Krista v jeho eucharistickej prítomnosti. (Rehoľa  č. 3)

 

Poznamenaní sviatosťou Novej zmluvy, ktorá nás oslobodzuje od panstva hriechu, pracujeme na výstavbe Kristovho tela.

Svojím životom a činnosťou sa podieľame na poslaní cirkvi,

V Duchu svätom stojíme na strane chudobných a slabých a bojujeme proti všetkému, čo znižuje ľudskú dôstojnosť. Zvestujeme spravodlivý a ľudský svet a čakáme na príchod Pána. (Rehoľa  č. 3)


 

HOME  | Rehoľa | Rehoľný sľub | otec Eymard | Povolanie


Kongregácia Najsvätejšej sviatosti          
Brückengasse 5
A-1060 Wien
(0043) 1 597 81 17 (+51 / +52 / +44)
email:
chrast@katolik.cz