Kongregace Nejsvětější svátosti - Eucharistiáni

 

 

 

HOME

Kto sme?

Naše poslanie

Hlavné aktivity

Kongregácia
tu a teraz

Servitium Christi pre ženy a dievčatá

Na české stránke:

Aktuality SSS

Anglicky:
Odkazy, linky:

 English | Deutsch | Français | Italiano | Portugues | Español | Česky | Slovensky

Ako to vyzerá dnes?

     Kongregácia Najsvätejšej Sviatosti je dnes rozšírená na piatich svetadieloch. Viac ako 1000 rehoľníkov (kňazov a bratov) sa modlí a pracuje v 136 rehoľných domoch roztrúsených medzi 35 národmi.

     Česká i Slovenská republika patria pod provinciu Južné Tirolsko s provincialátom v Bolzane. Ďalšie domy sú v Merane a v metropole Rakúska – vo Viedni, čo je náš najbližší dom, kde píšem tieto riadky. V súčasnosti je nás tu osem. Päť otcov, jeden brat – klerik a dvaja postulanti. Do tejto poslednej skupiny patrím aj ja. Noviciát nám, ak Pán Boh dá, začne v októbri roku 2000.     

     Dvaja starší bratia provincie žijú tiež v Brne, kde až do sovietskej okupácie bol náš kláštor, založený pri kostole sv. Márie Magdalény v roku 1912 – ako prvý rehoľný dom v strednej Európe. Sem patrili aj dvaja tajne vysvätení kňazi – P. Leo Kuchař a P. Josef Pražan SSS, ktorí však v roku 1968 museli emigrovať a teraz žijú tu vo Viedni. V Brne dnes žijú dvaja bratia (Marcus a Nicolaus), ktorým už vysoký vek nedovoľuje naučiť sa nemčinu a ani tak výrazne meniť prostredie. Kostol sv. Márie Magdalény v Brne spravujú dnes otcovia Petrini (Kongregácia bratov Najsvätejšej sviatosti. – teda naši kolegovia).

A kto som ja?

Volám sa Miloslav Chrást a som tu len krátko. Po maturite na priemyslovke som bol brnenským biskupom Mons. Vojtěchem Cikrlem prijatý do Teologického konviktu (prípravného ročníku) v Litoměřiciach. V tej dobe som začal premýšľať o svete rehoľníkov, ktorý mi dovtedy bol úplne neznámy. Po krásnom roku v litoměřickom konvikte som dva roky pokračoval v Arcibiskupskom kňazskom seminári v Olomouci. Na radu spovedníka a so súhlasom otca biskupa som vstúpil do postulátu Eucharistiánov, ku ktorým, ako verím, ma viedol Pán a kde som už v priebehu posledného dva a pol roka pred vstupom strávil niekoľko týždňov, pri ktorých som trošku nakukol do spirituality a spoznal som komunitu a prostredie. Som tu od konca júna 1999 spoločne s jedným poľským bratom, ktorý ma ešte o tri mesiace predbehol. Jednou z mojich starostí je vytvárať túto stránku - dať o nás vedieť "doma" v republike i u vás a predovšetkým pomáhať vám všetkým hľadať cestu ku Kristovi v Eucharistii. Mojou ďalšou úlohou okrem svätej omše, adorácie, modlitby a štúdia je tiež starostlivosť o knižnicu. Okrem vlastnej pravidelnej činnosti my dvaja noví ešte vypomáhame podľa potreby pri zaisťovaní chodu domu, pri práci v kuchyni a v sakristii.

 

©2000  Kongregácia Najsvätejšej sviatosti,  email: chrast@katolik.cz , tel. (0043) 1 597 81 17 51