HOME | Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička


©2000-2003 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)