Provincie           Komunita   Adorace   

 
 

Bolzano

Merano

Wien

 

Home

Klášter eucharistiánů ve Vídni
  

Adresa:  Eucharistinerkloster
Brückengasse 5
A-1060  WIEN
Österreich
Telefon:   (0043) 1 597 81 17
české   
provolby:  
44  P. Josef Pražan
52  P. Leo Kuchař (zázn.)
37  Fax
Email: 

costabieiklaus@hotmail.com

mchrast@katolik.cz

 
Komunita:   

P. Superior Josef PRAŽAN SSS.

Superior: 

P. Josef PRAŽAN

 

P. Othmar ALBER (farář)
P. Josef PLAICKNER (kaplan)
P. Leo KUCHAŘ
P. Franz ZINGERLE
P. Klaus COSTABIEI (kaplan)
Fr. Robert SENONER
  Fr. Miloslav CHRÁST
   

 Počáteční formace:

post. Peter URBANMonstrance - Bolzano

Konventní kostel Srdce Ježíšova 
boční kaple

 Adorace:

Nahoru

 pondělí  - pátek, neděle:   14:00 - 19:00
 sobota:   14:00 - 18:00

Hodinu přede mší začíná společná modlitba sv. růžence. Následují nešpory (v neděli zpívané) zakončené svátostným požehnáním.
 

  Noční adorace: boční kaple - Ježíše Krista Krále
  pátek:   19:40 - 6:30
  čtvrtek před 1. pátkem v měsíci:   19:40 - 6:30
 Mše svaté:
pondělí - pátek:   7:00  8:00  19:00
sobota:   7:00  8:00  18:00
neděle:   8:00  9:15  10:30  11:45  19:00
9:15 - dětská, pro mládež . . .
10:30 - hlavní farní mše


©2000-2006 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44)