Bolzano

Merano

Wien

 

Home

  
Jižní Tyrolsko - Rakousko - Česká republika
  

Eucharistiner Provinzialat
Sparkassenstraße 1
I - 39100 
Bozen
Italie

 

Telefon: (0039) 0471 / 97.46.75

Email: jmwenger@libero.it 

            mchrast@katolik.cz (česky)

 

Foto: Veřejná kaple konventu 
eucharistiánů v Meraně 


Konventy naší provincie: 
                                                        Bolzano    Merano    Wien

V provincii jsme 3 češi (dva kněží a jeden bratr). Dá-li Bůh, rádi bychom časem znovuzaložili náš řeholní dům v ČR, aby tak eucharistická úcta a obnovená eucharistická spiritualita v naší zemi získaly nový opěrný bod.


Provinční rada 2003-2007:  

Provinciál

P.Josef WENGER s.s.s.

Provinciál: 

P. Josef WENGER

Poradci: 

P. Andreas TROMPEDELLER
P. Klaus COSTABIEI
P. Peter LOBIS

Řeholníci žijící mimo kláštery provincie,  podléhající provincialátu:
P. Paul VALENTINI


©2000-2006 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44)