Provincie           Komunita   Adorace   

 
Bolzano

Merano

Wien

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klášter eucharistiánů v Meraně
  

Adresa:  
        
Eucharistinerkloster
       Winkelweg 6
       I-39012 Meran
      
Itálie
Telefon: 
       (39) 473/2314 40
Email:   
       marzarisss@dnet.it
 
Komunita:   


P. Superior
DDr. Walter MARZARI SSS.

Superior:  P. DDr. Walter MARZARI

Kněží: 

P. Runger Josef
P. Pratzner Ferdinand (Řím)
 
 

 

   


Monstrance - Meran

Naše milá Paní od Nejsvětější svátosti

 Adorace:

Nahoru

 pondělí  - sobota:   16:00 - 19:00
 neděle a slavnosti:   15:00 - 19:00

Hodinu po začátku adorace začíná společná modlitba sv. růžence zakončená svátostným požehnáním.
 

  Noční adorace:  před 1. pátkem v měsíci:  19:00 - 6:00

   

 Mše svaté:

    pondělí - sobota:   7:00

    neděle:  10:00

    ©2000-2003 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44)