Provincie           Komunita    historie  

 
 

Bolzano

Merano

Wien

 

Home

Klášter eucharistiánů - Bozen / Bolzano
  

Adresa:  


 

 

Eucharistinerkloster
Via Roggia 6

I - 39100  Bolzano
Itálie / Jižní Tyrolsko

 

Telefon:   (39) 471 / 97.46.75

 

   

 
Komunita:   

P.  Alois SCHWARZ  s.s.s.

Superior: 

P. Alois SCHWARZ

Kněží: 

Andergassen Heinrich
Lobis Peter
Schenk Josef
Trompedeller Andreas
Wenger Josef  (provinciál)
 

Bratr:  

Campei Lorenz
 


Interiér kostela

Z dějin:
Podnět k budování kostela Srdce Ježíšova v Bozenu dal stařičký farář Künzle, bylinkář a přítel farníků. Celou stavbu provázely finanční problémy a tak přicházely příspěvky z celé říše. Mezi dárci se objevuje také benediktinský klášter Břevnov, klášter na Hradčanech i pražští piaristé, knížecí rodiny Lobkoviců, Kinských, Huynů, i členové rodiny císařské. Svatý otec udělil stavbě konventu s chrámem kromě finanční podpory také své apoštolské požehnání.  Již během stavby kostela jsou pozváni a přicházejí první tři eucharistiáni - kněz, student a laický bratr. Prvním superiorem a zakladatelem eucharistiánského kláštera byl otec Josef FURGER (zde si můžete přečíst jeho krátký životopis)

O dva roky později je kostel vysvěcen - v červnu 1899. Vysvěcení bylo velikou slavností - kromě několika biskupů se dostavil i arcivévoda František Ferdinand, který se i později rád vracel. K dalším významným událostem patří také dvě návštěvy císaře Františka Josefa I. a návštěva jeho nástupce Karla I.  Monstrance k požehnání 
Konventní kostel Srdce Ježíšova 
Bolzano

   

Detail - hlavní oltář 
s pohledem na stálou monstranci

Nahoru   ©2000-2003 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44)