Osobní povolání
Pomoc v jeho rozlišování

Zde najdeš malou pomoc v hledání Boží vůle a v utváření svého osobního života ve vztahu k ní. Pokud budeš potřebovat osobní doprovod, neboj se nám napsat, nebo ještě lépe najít někoho z duchovních či křesťanů, kterých si ve svém okolí vážíš; někoho, kdo tě může na tvé vlastní cestě doprovázet. Budu rád, když Ti tato stránka alespoň trošku pomůže.

Hlavním principem cesty hledání, rozlišování povolání je svoboda, cesta osvobození-se od strachů, předsudků, od jakéhokoli nátlaku zvenčí i zevnitř. Bůh ti dává svobodu a zároveň tě zve, abys ji využil pro život s ním, aby ses rozhodl pro lásku. Cesta rozlišování je tedy cestou nalezení svobody Božího dítěte, cesta radosti ze všeho, co nám do této cesty náš nebeský Otec posílá.

 

Chceš-li přijmout malou pomoc na této cestě, pojď dál.©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)