Kongregace Nejsvetejší svátosti - Eucharistiáni

 

    
   

Obsah:

 

Apoštol Eucharistie

Syn brusiče nožů

  

Eucharistické hnutí

Vždyť jsem to já

(adorace)

   

  Eucharistická teologie & spiritualita

  

Eucharistiáni

  

Rozlišování povolání

  

Naše provincie 

Knihovnička

Eucharistiáni ve světě

Citát pro tuto chvíli - citáty se mění při otevření

 

Anglicky:
Odkazy, linky:

  English | Deutsch | Français | Italiano | Portugues | Español | Česky | Slovensky

Chvála eucharistickému Kristu!

Jsme římskokatolická řeholní společnost
jejímž posláním je hlásat 
tajemství
Eucharistie

 Poslání kongregace Eucharistiánů tedy znamená:
Poznávat a vést k poznání Ježíše v Nejsvětější svátosti, 
milovat Jej a probouzet tuto lásku v druhých,
adorovat a vést k adoraci...

(sv. P.J.Eymard v dopise biskupovi Angebaultovi, 12.7.1862)

Aktuálně:
 

13. května 2006 slavíme 150 let od založení kongregace.

 

ADORACE k postní době, velikonocům, letnicím a dalším svátkům církevního roku - Vždyť jsem to já (P. Leo Kuchař, s.s.s.)

 

EUROCAMP 2006 - Sant'Agata (v kopcích jižně od Florencie), 29.7. - 7.8.2006. Tábor pro mladé od 18 do 30 let. Cena pro účastníky z ČR €100 + cesta. Bližší informace a přihlášky: mchrast@katolik.cz 

 

V červnu proběhne mimořádná provinční kapitula pří níž by se mělo formálně rozhodnout o připojení naší provincie sv.Jana evangelisty k italské provincii zasvěcené Panně Marii (Madona od Nejsvětější svátosti)

 


České stránky vytváří:

Provincie sv. Jana evangelisty
Jižní Tyrolsko
(+ Rakousko a Česká republika)

Bozen - Meran - Wien

Autor fotografie: P. Ladislav KUNC 

www.eucharistie.cz Chceš dostávat informace o aktualizacích na této stránce? 
Stačí vyplnit jméno a email. Asi to teď není aktuální, mění se toho velmi málo. Pokud ale chceš popovídat, dole na stránce najdeš mého mejla.

 

  Jméno: Email:
 

 

Prostor pro tyto stránky zdarma poskytl:

 

©2000 - 2003  Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz