Eucharistické hnutí

 

Eucharistické hnutí | Eucharistiáni | Home

 

 

Eucharistické dni v Žiline.

Ďakujeme Nášmu Pánovi za naše eucharistické dni. Evanjelizácia cez internet priniesla svoje ovocie v tom, že na eucharistických dňoch sme mali možnosť privítať Otca Lea Kuchařa SSS.

Prvý impulz na uskutočnenie dal fra Miloš z vnuknutia Ducha Svätého, ktorý nás viedol aj počas príprav na eucharistické dni.

Zo začiatku šlo všetko hladko, súhlas pána farára, program.  S približujúcim termínom už to jednoduché nebolo. Eucharistické dni sme robili bez akýchkoľvek skúseností a práve v tom sa prejavila Božia milosť.

V stredu sme privítali Otca Lea Kuchařa, vo farnosti mali vysokoškoláci svätú omšu s Veni Sancte  s Otcom biskupom Františkom Rábekom. Otec Leo bol nadšený spontánnosťou mladých ľudí. Na druhý deň bola rekolekcia kňazov, na ktorej mal Otec Leo homíliu zameranú na prítomnosť Nášho Pána Ježiša Krista v eucharistii, v ktorej sa nám Pán Ježiš dáva úplne celý bez výhrad.

Večer sa začali farské eucharistické dni v rozostavanom kostole v Žiline na Vlčincoch modlitbou svätého ruženca, za tým svätá omša s homíliou Otca Lea Kuchařa zameranou na adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Po svätej omši sme sa klaňali Nášmu Pánovi pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou.

V piatok po rannej svätej omši bola krížová cesta o utrpení Nášho Pána,  s Otcom Leom sme rozjímali o utrpení Nášho Pána o jeho ukrižovaní, lepšie sme si uvedomili, že toto utrpenie Pán Ježiš obetoval za nás a z nekonečnej lásky k nám ku každému človeku.

Po krížovej ceste bola vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna do 16.00 hod. V čase adorácie sme rozjímali nad evanjeliom podľa Marka – adorácia zmierenia. Prítomní boli oslovení Božím slovom a vyjadrili sa, že kým „Zmierenie“ len čítali nedokázalo ich osloviť, hlboký zmysel adorácie si uvedomili až pred Najsvätejším.

Po adorácii mal Otec Leo prednášku o eucharistii vo svetle tajomstiev ruženca. Eucharistické dni  boli zakončené svätou omšou s homíliou Otca Lea, ktorá nám priblížila význam svätej omše pre náš duchovný život a prežívanie života s Našim Spasiteľom. Svätá omša bola zakončená ďakovným Te Deum.

Vzdávam Bohu vďaky a ďakujem fra Milošovi, ktorý využíva internet na oslavu Boha. Otcovi Leovi Kuchařovi ďakujem, že prijal naše pozvanie, jeho homílie a prednášky nás priviedli k hlbšiemu zamysleniu nad tým, kde má smerovať náš život, naše myšlienky, naše srdce – k Sviatostnému Spasiteľovi.

Vyprosujeme Otcovi Leovi Kuchařovi a fra Milošovi veľa milostí, aby privádzali ľudí k Nášmu Pánovi . Modlíme sa za duchovnú celú rodinu Eucharistiánov.

Ďakujem aj kňazom našej farnosti za to, že organizačne zabezpečili eucharistické dni, bez ich podpory, by sa nemohli uskutočniť.

 

Najväčšia vďaka patrí Nášmu Pánovi za to, že bol stále medzi nami prítomný.

 

 

Dezika

 

 

 

Zápis z našej kroniky

 

Príď kráľovstvo Tvoje eucharistické!

Internet se ukázal z nejlepší stránky! Když Miloš Chrást vystřelil ve Vídni střelu přes Internet, nevědel ještě kam doletí! Žilina byla plný zásah. Jsem rád, že mohu zde být a že jsem se o tom mohl přesvědčit osobně. Pán Ježíš si zde zřídil „večeradlo“, centrum adorace a zdroj milosti. Ostatne : eucharistie je sama „Internet“, který už výborne funguje přes 2 000 let.

 

P. Leo Kuchař SSS

Žilina/ 12/10.01

 

 

Eucharistické hnutí | Eucharistiáni | Home

 ©2001 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)