* 4.2.1811    + 1.8.1868
svatořečen:  9.12.1962
liturgický svátek: 2. srpna

Ve věku 34 let (1845) se stal
provinciálem Maristů.
V 45 letech (1856) založil

Kongregaci Nejsvětější svátosti.
O dva roky později založil
Služebnice Nejsvětější svátosti.
Deset let nato umírá úplným

vyčerpáním organismu 1.8.1868 
ve svých 57 letech.

APOŠTOL  EUCHARISTIE

sv. Petr Julián EYMARD s.s.s.
Zakladatel Kongregace Nejsvětější svátosti
a Služebnic Nejsvětější svátosti

 

OBSAH:

Biografické a jiné spisy:

P. ThDr. Manuel Barbiero, sss  

Eucharistický a řeholní život sv. P.J.Eymarda

(disertační práce doktorského studia)

Z vlastního díla světce 

Další vlastní texty jsou prozatím dostupné pouze v německé a francouzské verzi v archivu  ThDr. MUDr. P. Waltera Marzariho S.S.S.

Jedná se o doplněné verze Nejsvětější Svátosti oltářní I. a II. (otec Eymard sám nepřipravoval pro zveřejnění kromě řehole a článků do periodik vůbec nic. Veškeré spisy jsou posbírány z jeho poznámek pro exercicie a zápisků jejich účastníků, dále ze zápisků z vlastních exercicií, ze zaznamenaných kázání či vzpomínek jeho přátel převážně z okruhu prvních Eucharistiánů a sester Služebnic. Eymard sám potom například do již vytištěné brožurky Řehole dělal neustálé úpravy a konečné redakce před definitivním schválením Svatým stolcem se již nedožil. Proto stále dochází k doplňkům a dílo vychází v sérii tématicky uspořádáno. Připravuje se také souborné kritické vydání.); Eucharistie - mše a sv. přijímání; Církevní rok - liturgické doby a svátky (temporál a sanktorál); sebrané spisy na téma Kněz a poslední, osmý svazek s názvem: Eucharistie a křesťanský život I. a II.

Neopomenutelnou součástí bohatství textů je také zachovaná korespondence. Ta obsahuje 2200 dopisů celkem v šesti svazcích.

www.eucharistie.cz | Eucharistiáni - index | Knihovnička | Povolání


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)